Estás viendo una versión beta. Puedes volver en cualquier momento a la versión clásica de El Corte Inglés

Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivo"D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jako nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po její další tvorb?." --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?) FALEŠNÁ CHRABROST je ?tvrtou knihou z epické fantasy ságy KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ! V knize FALEŠNÁ CHRABROST se Kyra pomalu vrací z hranice života a smrti, vylé?ená Kylovou láskou a tajemnou silou. On se pro ni ob?tuje a ona znovu získá svou sílu – ale ne bez d?sledk?. Snaží se z Alvy získat informaci o tajemství jejího rodu a kone?n? zjistí vše o své matce. Když získá p?íležitost vypátrat zdroj své síly, musí se Kyra rozhodnout: zda dokon?it sv?j trénink nebo cestu, aby pomohla svému otci, který je uv?zn?n v žalá?i hlavního m?sta a ?eká na svou popravu. Aidan, s Motleym po svém boku, také touží po tom osvobodit svého otce, který je lapen v nebezpe?ném hlavním m?st?, zatímco Merk, který je na druhém konci království, a který je užaslý z toho, co objevil ve V?ži Ur, se p?ipravuje na ohromnou invazi sk?ítk?. Jeho V?ž je obklopena a musí bojovat po boku ostatních Hlída??, bránit nejvzácn?jší relikvii jeho národa. Dierdra se ocitne p?ed plnou pandesianskou invazí v jejím obléhaném m?st? Ur. Jak je všude kolem ní jí vzácné m?sto ni?eho, musí se rozhodnout, zda uprchnout nebo zda ud?lat poslední odvážný krok. Alec se mezitím ocitne na mo?i se svým nov? objeveným záhadným p?ítelem, plují do zem?, kde nikdy p?edtím nebyli a která je ješt? záhadn?jší, než jeho spole?ník. Zde se kone?n? dozví o svém osudu – a o poslední nad?ji pro Escalon. Se svou silnou atmosférou a ucelenými postavami je FALEŠNÁ CHRABROST ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a Lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích. Je to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tužeb a zrady.

Falešná Chrabrost (Sága Králové A ?Arod?Jové — Kniha ?. 4) (ebook)

Autor/Autora
Morgan Rice

3,99

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9781632915511 | EAN: EAN | ISBN 9781632915511
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9781632915511
  Idiomas
  Checo
  Géneros
  Literatura
  Fecha de lanzamiento
  21 de Junio de 2016
  Formato
  EPub sin DRM
  Editorial
  Lukeman Literary Management
  Prelectura del libro
  Falešná Chrabrost (Sága Králové A ?Arod?Jové — Kniha ?. 4) (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.
  ×
  ×
  ×
  ×
  comparar